Gardenner

0908 300 170
caotunglam1979@gmail.com
Follow Us: zalo

Cây cảnh

Sản phẩm tiêu biểuSẢN PHẨM

Mountains
Phát tài núi

1.500.000

Mountains
Trầu bà Thanh xuân

650.000

Mountains
Hoa giấy tím bướm

7.000.000

Mountains
Giấy ngũ sắc

550.000

Mountains
Sử quân tử

80.000

Mountains
Mai vạn phúc

35.000

Mountains
Cây hạnh phúc

250.000

Mountains
Giấy ngũ sắc

5.000.000

Mountains
Hoa giấy tím bướm bonsai

5.000.000

Mountains
Thiết mộc lan

120.000

Mountains
Trúc bách hợp

350.000

Mountains
Son môi

80.000

Mountains
Giấy Alisa

2.000.000

Mountains
Hoa sen

80.000

Mountains
Cây vạn lộc

70.000

Mountains
Hoa giấy cẩm thạch

2.000.000

Mountains
Trầu bà cột kèm chậu

1.150.000

Mountains
Trầu bà Montera kèm chậu

750.000

Mountains
Cây tổ phụng

160.000

Mountains
Cây kỳ đỏ

20.000

Mountains
Cẩm tú mai

30.000

Mountains
Cây dứa sọc

40.000

Mountains
Trang mỹ hồng kèm chậu

1.000.000

Mountains
Sứ ghép nhiều màu

150.000

Mountains
Dừa cạn rũ (chậu treo)

60.000

Mountains
Dương sỉ cổ đại

750.000

Mountains
Cây hương thảo

50.000

Mountains
Cao hương

750.000

Mountains
Hoa thiên điểu

100.000

Mountains
Cây ngọc ngân

60.000

Mountains
Bạch mã hoàng tử

120.000

Mountains
Cỏ lan chi

35.000

Mountains
Cúc tầng

35.000

Mountains
Cây Mai xanh

200.000